Skip to content

אודות

​אלכסנדר סשה אר​גוב, מעמודי התווך של מלחיני הזמר העברי, הלחין מאות שירים למילים של מיטב משוררי ישראל ופזמונא​​יה. שיריו ולחניו הפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי ולחלק בלתי נפרד מהזהות הישראלית. 
אתר סשה ארגוב מציג מבחר משיריו של ארגוב, נקודות ציון ביוגרפיות השזורות בתמונות, במכתבים, במסמכים, בגזרי עיתונים וכמובן בכתבי יד של תווים, כל אלה מתוך עזבונו ומארכיונו האישי.